Strzelnice Żnin i okolice

Jednostka Ratownictwa Specjalnego (w odległości 31 km)
PetruciShooting (w odległości 32 km)
BTS Kaliber (w odległości 36 km)
CWZS Zawisza (w odległości 38 km)
Astra (w odległości 52 km)
Olender Shooting Center (w odległości 55 km)
Hubertus (w odległości 58 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 58 km)
PetruciShooting (w odległości 64 km)
PZŁ Lizawka (w odległości 66 km)
Magnum (w odległości 72 km)
Nieczajna 33 (w odległości 72 km)
Dwór Grunwaldzki (w odległości 75 km)
WKS Grunwald (w odległości 75 km)
KSK Pretor (w odległości 76 km)
Strzelnica Konin (w odległości 85 km)
Colt (w odległości 92 km)
Na Podlesiu (w odległości 96 km)