Strzelnice Wojcieszów i okolice

KS Granica (w odległości 14 km)
Strzelec (w odległości 14 km)
Bunkier (w odległości 30 km)
Żelazna (w odległości 33 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 36 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 41 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 45 km)
KS Glauberyt (w odległości 45 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 51 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 52 km)
Fort Bielawa (w odległości 59 km)
Safader (w odległości 62 km)
Fort (w odległości 63 km)
Bastion (w odległości 63 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 65 km)
War Zone (w odległości 77 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 80 km)
Antrans (w odległości 82 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 83 km)
Colt (w odległości 83 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 89 km)
Grom (w odległości 93 km)
Kaliber (w odległości 96 km)
OSiR Bock (w odległości 97 km)