Strzelnice Wleń i okolice

KS Granica (w odległości 8 km)
Strzelec (w odległości 10 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 43 km)
Fort (w odległości 44 km)
KS Glauberyt (w odległości 44 km)
Bastion (w odległości 44 km)
Bunkier (w odległości 48 km)
Żelazna (w odległości 51 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 55 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 60 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 64 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 71 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 78 km)
Grom (w odległości 78 km)
Fort Bielawa (w odległości 78 km)
Safader (w odległości 80 km)
Antrans (w odległości 81 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 84 km)
War Zone (w odległości 93 km)
Colt (w odległości 99 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 99 km)