Strzelnice Świerzawa i okolice

KS Granica (w odległości 8 km)
Strzelec (w odległości 15 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 32 km)
Bunkier (w odległości 36 km)
KS Glauberyt (w odległości 39 km)
Żelazna (w odległości 40 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 46 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 46 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 50 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 71 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 73 km)
Antrans (w odległości 76 km)
War Zone (w odległości 78 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 84 km)
Colt (w odległości 84 km)
Grom (w odległości 86 km)