Strzelnice Świebodzice i okolice

Klub Sportów Obronnych (w odległości 12 km)
Bunkier (w odległości 13 km)
Żelazna (w odległości 14 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 17 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 40 km)
Strzelec (w odległości 42 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 42 km)
KS Granica (w odległości 42 km)
War Zone (w odległości 53 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 58 km)
KS Glauberyt (w odległości 60 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 60 km)
Colt (w odległości 60 km)
SKS Huzar (w odległości 83 km)
Protectal (w odległości 83 km)
Pawłów (w odległości 83 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 89 km)
Antrans (w odległości 92 km)