Strzelnice Świebodzice i okolice

Klub Sportów Obronnych (w odległości 12 km)
Bunkier (w odległości 13 km)
Żelazna (w odległości 14 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 17 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 23 km)
Fort Bielawa (w odległości 31 km)
Safader (w odległości 37 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 40 km)
Strzelec (w odległości 42 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 42 km)
KS Granica (w odległości 42 km)
War Zone (w odległości 53 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 58 km)
KS Glauberyt (w odległości 60 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 60 km)
Colt (w odległości 60 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 68 km)
Kaliber (w odległości 69 km)
SKS Huzar (w odległości 83 km)
Protectal (w odległości 83 km)
Pawłów (w odległości 83 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 89 km)
OSiR Bock (w odległości 90 km)
Antrans (w odległości 92 km)
Fort (w odległości 92 km)
Bastion (w odległości 92 km)