Strzelnice Świdnica i okolice

Klub Sportów Obronnych (w odległości 1 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 9 km)
Żelazna (w odległości 18 km)
Bunkier (w odległości 19 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 31 km)
War Zone (w odległości 45 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 49 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 52 km)
Colt (w odległości 52 km)
Strzelec (w odległości 54 km)
KS Granica (w odległości 54 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 64 km)
KS Glauberyt (w odległości 68 km)
Protectal (w odległości 72 km)
Pawłów (w odległości 72 km)
SKS Huzar (w odległości 75 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 95 km)
Antrans (w odległości 97 km)