Strzelnice Świdnica i okolice

Klub Sportów Obronnych (w odległości 1 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 9 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 11 km)
Żelazna (w odległości 18 km)
Bunkier (w odległości 19 km)
Fort Bielawa (w odległości 21 km)
Safader (w odległości 30 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 31 km)
War Zone (w odległości 45 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 49 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 52 km)
Colt (w odległości 52 km)
Strzelec (w odległości 54 km)
KS Granica (w odległości 54 km)
Kaliber (w odległości 58 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 62 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 64 km)
KS Glauberyt (w odległości 68 km)
Protectal (w odległości 72 km)
Pawłów (w odległości 72 km)
SKS Huzar (w odległości 75 km)
OSiR Bock (w odległości 89 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 95 km)
Antrans (w odległości 97 km)