Strzelnice Sobótka i okolice

Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 12 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 17 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 23 km)
Fort Bielawa (w odległości 24 km)
War Zone (w odległości 28 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 34 km)
Colt (w odległości 35 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 36 km)
Żelazna (w odległości 37 km)
Bunkier (w odległości 38 km)
Safader (w odległości 38 km)
Kaliber (w odległości 39 km)
Pawłów (w odległości 54 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 54 km)
SKS Huzar (w odległości 56 km)
Protectal (w odległości 62 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 66 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 68 km)
KS Granica (w odległości 69 km)
Strzelec (w odległości 71 km)
KS Glauberyt (w odległości 74 km)
OSiR Bock (w odległości 80 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 96 km)
Hotel Tenis (w odległości 97 km)
Trap (w odległości 97 km)
Antrans (w odległości 97 km)