Strzelnice Prochowice i okolice

Polski Związek Łowiecki (w odległości 12 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 17 km)
KS Glauberyt (w odległości 28 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 47 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 47 km)
KS Granica (w odległości 48 km)
Antrans (w odległości 49 km)
War Zone (w odległości 49 km)
Colt (w odległości 52 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 53 km)
Bunkier (w odległości 57 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 57 km)
Strzelec (w odległości 59 km)
Żelazna (w odległości 59 km)
KS Lesna (w odległości 65 km)
SKS Huzar (w odległości 72 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 80 km)
Trap (w odległości 86 km)
Pawłów (w odległości 93 km)
ZKS Gwardia (w odległości 93 km)
Grom (w odległości 94 km)