Strzelnice Ozimek i okolice

Hotel Tenis (w odległości 8 km)
CS24 (w odległości 51 km)
Pawłów (w odległości 52 km)
TS Temida (w odległości 59 km)
Krywałd-Lignoza (w odległości 60 km)
Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 63 km)
Protectal (w odległości 64 km)
Top-Shot (w odległości 65 km)
Łowca (w odległości 66 km)
MKS LOK (w odległości 67 km)
Strzelnica Hajduki (w odległości 67 km)
Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 68 km)
EMJOT (w odległości 69 km)
Grupa Wawelberg (w odległości 69 km)
Giwera (w odległości 69 km)
Kaliber (w odległości 69 km)
PSS Kaliber (w odległości 71 km)
Silesia Shotgun (w odległości 72 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 78 km)
Dębina (w odległości 78 km)
Strzelnica w Sosnowcu (w odległości 80 km)
SKS Huzar (w odległości 81 km)
Hubertech (w odległości 87 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 92 km)
Colt (w odległości 93 km)
War Zone (w odległości 95 km)
LOK Rykoszet (w odległości 98 km)