Strzelnice Lubomierz i okolice

Strzelec (w odległości 17 km)
KS Granica (w odległości 19 km)
KS Glauberyt (w odległości 51 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 53 km)
Bunkier (w odległości 58 km)
Żelazna (w odległości 61 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 63 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 71 km)
Grom (w odległości 73 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 74 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 83 km)
Antrans (w odległości 86 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 93 km)