Strzelnice Lesko i okolice

Strzelnica Lalin (w odległości 24 km)
Arłamow (w odległości 25 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 47 km)
Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 48 km)
Strzelnica Anna (w odległości 63 km)
Patronus (w odległości 74 km)
Husar (w odległości 74 km)
Strzelka (w odległości 79 km)
Arizona (w odległości 96 km)
Atut Training Center (w odległości 99 km)