Strzelnice Legnica i okolice

Polski Związek Łowiecki (w odległości 4 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 20 km)
KS Glauberyt (w odległości 22 km)
KS Granica (w odległości 32 km)
Strzelec (w odległości 44 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 45 km)
Bunkier (w odległości 49 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 51 km)
Żelazna (w odległości 51 km)
Antrans (w odległości 54 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 54 km)
War Zone (w odległości 59 km)
Colt (w odległości 64 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 64 km)
KS Lesna (w odległości 76 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 77 km)
SKS Huzar (w odległości 84 km)
Grom (w odległości 86 km)
ZKS Gwardia (w odległości 92 km)