Strzelnice Krzepice i okolice

Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 32 km)
Top-Shot (w odległości 33 km)
LOK Rykoszet (w odległości 53 km)
Hotel Tenis (w odległości 55 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 58 km)
CS24 (w odległości 59 km)
Okręglica (w odległości 62 km)
Bunkier (w odległości 71 km)
TS Temida (w odległości 75 km)
EMJOT (w odległości 77 km)
Strzelnica Hajduki (w odległości 78 km)
Łowca (w odległości 80 km)
Strzelnica w Sosnowcu (w odległości 80 km)
Silesia Shotgun (w odległości 80 km)
Grupa Wawelberg (w odległości 81 km)
Puchacz (w odległości 82 km)
Krywałd-Lignoza (w odległości 85 km)
Pawłów (w odległości 85 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 86 km)
Hubertech (w odległości 90 km)
SKS Huzar (w odległości 96 km)
Lokus (w odległości 97 km)
Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych (w odległości 98 km)
Giwera (w odległości 98 km)
Kaliber (w odległości 99 km)