Strzelnice Kalety i okolice

CS24 (w odległości 16 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 26 km)
Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 28 km)
Top-Shot (w odległości 28 km)
EMJOT (w odległości 30 km)
Strzelnica Hajduki (w odległości 32 km)
TS Temida (w odległości 32 km)
Strzelnica w Sosnowcu (w odległości 33 km)
Silesia Shotgun (w odległości 34 km)
Łowca (w odległości 35 km)
Grupa Wawelberg (w odległości 35 km)
Hubertech (w odległości 43 km)
Krywałd-Lignoza (w odległości 45 km)
Lokus (w odległości 53 km)
Tactical Core (w odległości 58 km)
Dębina (w odległości 59 km)
Giwera (w odległości 60 km)
Hotel Tenis (w odległości 60 km)
Top Gun Pogorzyce (w odległości 61 km)
Strzelnica Bojowa (w odległości 66 km)
LOK Rykoszet (w odległości 67 km)
PSS Kaliber (w odległości 69 km)
Strzelam Bo Lubię (w odległości 73 km)
MKS LOK (w odległości 74 km)
Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 76 km)
KS Ermador (w odległości 82 km)
Top Gun Pasternik (w odległości 83 km)
Gun Club (w odległości 83 km)
WKS Wawel (w odległości 87 km)
GrotGun (w odległości 89 km)
Strzelnica Kraków (w odległości 92 km)
Cracow Shooting Academy (w odległości 96 km)