Strzelnice Jaworzyna Śląska i okolice

Klub Sportów Obronnych (w odległości 8 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 17 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 19 km)
Bunkier (w odległości 21 km)
Żelazna (w odległości 22 km)
Fort Bielawa (w odległości 30 km)
Safader (w odległości 39 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 40 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 40 km)
War Zone (w odległości 45 km)
KS Granica (w odległości 47 km)
Strzelec (w odległości 49 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 51 km)
Colt (w odległości 51 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 55 km)
KS Glauberyt (w odległości 59 km)
Kaliber (w odległości 61 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 71 km)
SKS Huzar (w odległości 74 km)
Pawłów (w odległości 76 km)
Protectal (w odległości 80 km)
OSiR Bock (w odległości 83 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 87 km)
Antrans (w odległości 88 km)
Bastion (w odległości 97 km)
Fort (w odległości 98 km)