Strzelnice Jawor i okolice

Polski Związek Łowiecki (w odległości 19 km)
KS Granica (w odległości 29 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 32 km)
Bunkier (w odległości 33 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 36 km)
Żelazna (w odległości 36 km)
KS Glauberyt (w odległości 36 km)
Strzelec (w odległości 36 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 40 km)
War Zone (w odległości 56 km)
Colt (w odległości 62 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 62 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 63 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 67 km)
Antrans (w odległości 69 km)
KS Lesna (w odległości 90 km)
Grom (w odległości 97 km)