Strzelnice Jawor i okolice

Polski Związek Łowiecki (w odległości 19 km)
KS Granica (w odległości 29 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 32 km)
Bunkier (w odległości 33 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 36 km)
Żelazna (w odległości 36 km)
KS Glauberyt (w odległości 36 km)
Strzelec (w odległości 36 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 40 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 42 km)
War Zone (w odległości 56 km)
Safader (w odległości 61 km)
Colt (w odległości 62 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 62 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 63 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 67 km)
Antrans (w odległości 69 km)
OSiR Bock (w odległości 76 km)
Bastion (w odległości 76 km)
Kaliber (w odległości 79 km)
Fort (w odległości 80 km)
SKS Huzar (w odległości 84 km)
KS Lesna (w odległości 90 km)
Pawłów (w odległości 95 km)
Grom (w odległości 97 km)