Strzelnice Boguszów-Gorce i okolice

Bunkier (w odległości 3 km)
Żelazna (w odległości 5 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 21 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 23 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 37 km)
Strzelec (w odległości 38 km)
KS Granica (w odległości 43 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 54 km)
War Zone (w odległości 68 km)
KS Glauberyt (w odległości 69 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 70 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 74 km)
Colt (w odległości 75 km)
Protectal (w odległości 86 km)
Pawłów (w odległości 93 km)
SKS Huzar (w odległości 97 km)