Strzelnice Złoty Stok i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 21 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 24 km)
Safader (w odległości 25 km)
Fort Bielawa (w odległości 30 km)
Protectal (w odległości 33 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 43 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 43 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 52 km)
Żelazna (w odległości 54 km)
Bunkier (w odległości 57 km)
Kaliber (w odległości 62 km)
Pawłów (w odległości 63 km)
War Zone (w odległości 72 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 76 km)
Colt (w odległości 77 km)
Hotel Tenis (w odległości 89 km)
SKS Huzar (w odległości 91 km)
Strzelec (w odległości 97 km)