Strzelnice Ząbkowice Śląskie i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 12 km)
Fort Bielawa (w odległości 14 km)
Safader (w odległości 16 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 26 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 29 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 36 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 36 km)
Protectal (w odległości 39 km)
Żelazna (w odległości 41 km)
Bunkier (w odległości 44 km)
Kaliber (w odległości 51 km)
Pawłów (w odległości 57 km)
War Zone (w odległości 57 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 61 km)
Colt (w odległości 63 km)
SKS Huzar (w odległości 79 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 85 km)
Strzelec (w odległości 85 km)
KS Granica (w odległości 88 km)
Hotel Tenis (w odległości 90 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 99 km)