Strzelnice Wałbrzych i okolice

Żelazna (w odległości 2 km)
Bunkier (w odległości 2 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 15 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 18 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 25 km)
Safader (w odległości 30 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 33 km)
Strzelec (w odległości 43 km)
KS Granica (w odległości 46 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 53 km)
War Zone (w odległości 62 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 68 km)
Colt (w odległości 69 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 69 km)
KS Glauberyt (w odległości 70 km)
Kaliber (w odległości 74 km)
Protectal (w odległości 81 km)
Pawłów (w odległości 87 km)
SKS Huzar (w odległości 91 km)
Fort (w odległości 93 km)
Bastion (w odległości 95 km)