Strzelnice Tuszyn i okolice

C4 Guns (w odległości 17 km)
Top-Shot (w odległości 22 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 24 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 34 km)
Okręglica (w odległości 54 km)
Baszta (w odległości 67 km)
Pod Dębami (w odległości 76 km)
Top-Shot (w odległości 94 km)
Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 94 km)
Magnus (w odległości 96 km)
AJW (w odległości 98 km)