Strzelnice Turek i okolice

Strzelnica Konin (w odległości 21 km)
Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych (w odległości 39 km)
Jóźwiak (w odległości 40 km)
Baszta (w odległości 41 km)
Shooting Academy (w odległości 48 km)
Bunkier (w odległości 54 km)
Okręglica (w odległości 56 km)
RP Arms (w odległości 57 km)
Orzeł (w odległości 60 km)
Bryllandia (w odległości 64 km)
Top-Shot (w odległości 70 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 72 km)
Brygadier (w odległości 72 km)
C4 Guns (w odległości 73 km)
Colt (w odległości 80 km)
Trap (w odległości 83 km)
PetruciShooting (w odległości 84 km)
Pod Dębami (w odległości 90 km)
Wiarus (w odległości 99 km)