Strzelnice Strzelin i okolice

Kaliber (w odległości 23 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 29 km)
Fort Bielawa (w odległości 30 km)
Pawłów (w odległości 32 km)
War Zone (w odległości 34 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 37 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 37 km)
Protectal (w odległości 37 km)
Colt (w odległości 38 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 40 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 40 km)
Safader (w odległości 41 km)
SKS Huzar (w odległości 52 km)
Żelazna (w odległości 56 km)
Bunkier (w odległości 58 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 63 km)
Hotel Tenis (w odległości 72 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 80 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 91 km)
OSiR Bock (w odległości 94 km)
KS Granica (w odległości 94 km)
Strzelec (w odległości 95 km)