Strzelnice Radków i okolice

Safader (w odległości 14 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 18 km)
Fort Bielawa (w odległości 27 km)
Żelazna (w odległości 28 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 29 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 29 km)
Bunkier (w odległości 31 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 37 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 39 km)
Strzelec (w odległości 66 km)
Protectal (w odległości 67 km)
KS Granica (w odległości 74 km)
War Zone (w odległości 77 km)
Kaliber (w odległości 79 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 83 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 83 km)
Colt (w odległości 84 km)
Pawłów (w odległości 87 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 99 km)