Strzelnice Pruchnik i okolice

Strzelnica Anna (w odległości 13 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 23 km)
Arłamow (w odległości 35 km)
Strzelnica Lalin (w odległości 41 km)
Husar (w odległości 46 km)
Strzelka (w odległości 47 km)
Arizona (w odległości 48 km)
Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 70 km)
Patronus (w odległości 77 km)
Strzelnica 5 (w odległości 88 km)
Łuska (w odległości 94 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 95 km)
LOK Grom (w odległości 95 km)