Strzelnice Police i okolice

Delve GT (w odległości 14 km)
Ośrodek strzelecki im. J. Flaszy (w odległości 15 km)
Grajcar (w odległości 16 km)
STS (w odległości 24 km)
SKS Legion (w odległości 43 km)
KS Kołobrzeg (w odległości 82 km)
KSK Pretor (w odległości 88 km)
Con-tra (w odległości 95 km)
KSK Pretor (w odległości 99 km)