Strzelnice Piława Górna i okolice

Fort Bielawa (w odległości 6 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 14 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 15 km)
Safader (w odległości 17 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 19 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 25 km)
Żelazna (w odległości 34 km)
Bunkier (w odległości 36 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 44 km)
Protectal (w odległości 47 km)
Kaliber (w odległości 48 km)
War Zone (w odległości 48 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 53 km)
Colt (w odległości 55 km)
Pawłów (w odległości 56 km)
SKS Huzar (w odległości 73 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 73 km)
Strzelec (w odległości 77 km)
KS Granica (w odległości 79 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 87 km)
KS Glauberyt (w odległości 93 km)
Hotel Tenis (w odległości 94 km)