Strzelnice Pieszyce i okolice

Fort Bielawa (w odległości 6 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 7 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 11 km)
Safader (w odległości 15 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 16 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 16 km)
Żelazna (w odległości 22 km)
Bunkier (w odległości 24 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 47 km)
War Zone (w odległości 51 km)
Kaliber (w odległości 56 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 57 km)
Colt (w odległości 58 km)
Protectal (w odległości 59 km)
Strzelec (w odległości 64 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 65 km)
KS Granica (w odległości 67 km)
Pawłów (w odległości 67 km)
SKS Huzar (w odległości 78 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 80 km)
KS Glauberyt (w odległości 84 km)