Strzelnice Olecko i okolice

Polski Związek Łowiecki (w odległości 27 km)
Target (w odległości 29 km)
Alfa (w odległości 75 km)
Combat Shooting (w odległości 84 km)
Forty (w odległości 96 km)