Strzelnice Nysa i okolice

Protectal (w odległości 2 km)
Pawłów (w odległości 43 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 49 km)
Kaliber (w odległości 51 km)
Fort Bielawa (w odległości 52 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 54 km)
Safader (w odległości 54 km)
Hotel Tenis (w odległości 57 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 61 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 66 km)
War Zone (w odległości 72 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 72 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 73 km)
Colt (w odległości 74 km)
Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 76 km)
MKS LOK (w odległości 77 km)
Żelazna (w odległości 80 km)
SKS Huzar (w odległości 81 km)
Bunkier (w odległości 83 km)
PSS Kaliber (w odległości 89 km)
Giwera (w odległości 95 km)
Krywałd-Lignoza (w odległości 97 km)