Strzelnice Nowa Ruda i okolice

Safader (w odległości 4 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 9 km)
Fort Bielawa (w odległości 16 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 20 km)
Żelazna (w odległości 25 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 27 km)
Bunkier (w odległości 28 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 30 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 32 km)
Protectal (w odległości 59 km)
War Zone (w odległości 67 km)
Strzelec (w odległości 67 km)
Kaliber (w odległości 68 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 72 km)
KS Granica (w odległości 73 km)
Colt (w odległości 73 km)
Pawłów (w odległości 76 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 78 km)
SKS Huzar (w odległości 93 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 93 km)
KS Glauberyt (w odległości 95 km)