Strzelnice Niemcza i okolice

Fort Bielawa (w odległości 12 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 16 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 20 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 24 km)
Safader (w odległości 24 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 27 km)
Żelazna (w odległości 39 km)
Kaliber (w odległości 41 km)
Bunkier (w odległości 42 km)
War Zone (w odległości 43 km)
Protectal (w odległości 44 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 48 km)
Colt (w odległości 49 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 49 km)
Pawłów (w odległości 50 km)
SKS Huzar (w odległości 66 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 74 km)
Strzelec (w odległości 81 km)
KS Granica (w odległości 82 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 87 km)
Hotel Tenis (w odległości 88 km)
KS Glauberyt (w odległości 93 km)