Strzelnice Mieroszów i okolice

Żelazna (w odległości 10 km)
Bunkier (w odległości 11 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 24 km)
Safader (w odległości 29 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 30 km)
Fort Bielawa (w odległości 33 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 33 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 35 km)
Strzelec (w odległości 43 km)
KS Granica (w odległości 50 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 52 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 64 km)
War Zone (w odległości 74 km)
KS Glauberyt (w odległości 79 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 80 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 80 km)
Colt (w odległości 81 km)
Kaliber (w odległości 84 km)
Protectal (w odległości 84 km)
Fort (w odległości 92 km)
Pawłów (w odległości 95 km)
Bastion (w odległości 96 km)