Strzelnice Lubawka i okolice

Bunkier (w odległości 18 km)
Żelazna (w odległości 19 km)
Strzelec (w odległości 31 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 35 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 38 km)
KS Granica (w odległości 40 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 47 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 61 km)
KS Glauberyt (w odległości 73 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 77 km)
War Zone (w odległości 82 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 89 km)
Colt (w odległości 89 km)
Protectal (w odległości 98 km)