Strzelnice Lewin Brzeski i okolice

Pawłów (w odległości 12 km)
Hotel Tenis (w odległości 34 km)
Protectal (w odległości 34 km)
SKS Huzar (w odległości 52 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 55 km)
Colt (w odległości 56 km)
War Zone (w odległości 56 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 71 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 78 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 79 km)
MKS LOK (w odległości 86 km)
Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 86 km)
CS24 (w odległości 92 km)
Krywałd-Lignoza (w odległości 94 km)
Żelazna (w odległości 94 km)
PSS Kaliber (w odległości 95 km)
Bunkier (w odległości 96 km)
TS Temida (w odległości 97 km)
Giwera (w odległości 98 km)