Strzelnice Kowary i okolice

Strzelec (w odległości 18 km)
Bunkier (w odległości 28 km)
KS Granica (w odległości 29 km)
Żelazna (w odległości 30 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 46 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 47 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 57 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 61 km)
KS Glauberyt (w odległości 66 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 72 km)
War Zone (w odległości 89 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 95 km)
Colt (w odległości 95 km)