Strzelnice Kołaczyce i okolice

Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 31 km)
Top Gun (w odległości 34 km)
Husar (w odległości 47 km)
Strzelka (w odległości 52 km)
KS Krokus (w odległości 56 km)
Atut Training Center (w odległości 57 km)
Strzelnica 5 (w odległości 57 km)
Strzelnica Anna (w odległości 87 km)
Arłamow (w odległości 89 km)
Salwa (w odległości 89 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 89 km)
Arizona (w odległości 90 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 96 km)