Strzelnice Kłodzko i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 15 km)
Safader (w odległości 15 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 16 km)
Fort Bielawa (w odległości 27 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 37 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 41 km)
Żelazna (w odległości 43 km)
Bunkier (w odległości 46 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 47 km)
Protectal (w odległości 50 km)
Kaliber (w odległości 72 km)
Pawłów (w odległości 76 km)
War Zone (w odległości 77 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 82 km)
Colt (w odległości 83 km)
Strzelec (w odległości 84 km)
KS Granica (w odległości 91 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 95 km)