Strzelnice Kańczuga i okolice

Strzelnica Anna (w odległości 15 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 34 km)
Husar (w odległości 36 km)
Strzelka (w odległości 37 km)
Arizona (w odległości 38 km)
Strzelnica Lalin (w odległości 44 km)
Arłamow (w odległości 46 km)
Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 70 km)
Patronus (w odległości 71 km)
Strzelnica 5 (w odległości 78 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 83 km)
LOK Grom (w odległości 83 km)
Łuska (w odległości 85 km)
Zarajec (w odległości 90 km)
Top Gun (w odległości 95 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 96 km)
ZSS Twierdza (w odległości 99 km)