Strzelnice Józefów i okolice

ZSS Twierdza (w odległości 28 km)
WKS Technik (w odległości 29 km)
Arizona (w odległości 49 km)
Strzelnica Anna (w odległości 61 km)
Falcon (w odległości 78 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 80 km)
Strzelka (w odległości 86 km)
Shooter (w odległości 88 km)
Lubelskie Centrum Strzeleckie (w odległości 89 km)
Husar (w odległości 90 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 95 km)