Strzelnice Jedlina-Zdrój i okolice

Żelazna (w odległości 5 km)
Bunkier (w odległości 8 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 11 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 18 km)
Fort Bielawa (w odległości 23 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 23 km)
Safader (w odległości 24 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 27 km)
Strzelec (w odległości 48 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 52 km)
KS Granica (w odległości 52 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 58 km)
War Zone (w odległości 62 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 68 km)
Colt (w odległości 69 km)
Kaliber (w odległości 71 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 74 km)
KS Glauberyt (w odległości 75 km)
Protectal (w odległości 75 km)
Pawłów (w odległości 84 km)
SKS Huzar (w odległości 91 km)
Fort (w odległości 98 km)