Strzelnice Jedlicze i okolice

Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 16 km)
Patronus (w odległości 17 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 34 km)
Strzelnica Lalin (w odległości 35 km)
Łuska (w odległości 45 km)
Husar (w odległości 46 km)
Strzelka (w odległości 52 km)
Top Gun (w odległości 52 km)
Atut Training Center (w odległości 60 km)
KS Krokus (w odległości 68 km)
Strzelnica 5 (w odległości 69 km)
Arłamow (w odległości 72 km)
Strzelnica Anna (w odległości 77 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 81 km)
Arizona (w odległości 87 km)
Małopolskie Centrum Strzelectwa (w odległości 91 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 97 km)
LOK Grom (w odległości 97 km)