Strzelnice Głuszyca i okolice

Żelazna (w odległości 9 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 11 km)
Bunkier (w odległości 12 km)
Safader (w odległości 19 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 20 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 22 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 23 km)
Strzelec (w odległości 52 km)
KS Granica (w odległości 57 km)
War Zone (w odległości 63 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 63 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 69 km)
Colt (w odległości 70 km)
Kaliber (w odległości 71 km)
Protectal (w odległości 72 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 79 km)
KS Glauberyt (w odległości 80 km)
Pawłów (w odległości 82 km)
SKS Huzar (w odległości 91 km)