Strzelnice Dzierżoniów i okolice

Fort Bielawa (w odległości 4 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 8 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 11 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 17 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 17 km)
Safader (w odległości 18 km)
Żelazna (w odległości 27 km)
Bunkier (w odległości 29 km)
War Zone (w odległości 47 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 49 km)
Kaliber (w odległości 51 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 52 km)
Colt (w odległości 53 km)
Protectal (w odległości 55 km)
Pawłów (w odległości 61 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 66 km)
Strzelec (w odległości 69 km)
KS Granica (w odległości 70 km)
SKS Huzar (w odległości 73 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 80 km)
KS Glauberyt (w odległości 85 km)
OSiR Bock (w odległości 99 km)