Strzelnice Duszniki-Zdrój i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 29 km)
Żelazna (w odległości 42 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 44 km)
Bunkier (w odległości 44 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 54 km)
Protectal (w odległości 69 km)
Strzelec (w odległości 77 km)
KS Granica (w odległości 86 km)
War Zone (w odległości 91 km)
Pawłów (w odległości 96 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 97 km)
Colt (w odległości 98 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 98 km)