Strzelnice Dobra i okolice

Strzelnica Konin (w odległości 34 km)
Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych (w odległości 39 km)
Shooting Academy (w odległości 40 km)
Baszta (w odległości 40 km)
Bunkier (w odległości 41 km)
Okręglica (w odległości 44 km)
Jóźwiak (w odległości 46 km)
RP Arms (w odległości 47 km)
Orzeł (w odległości 60 km)
Top-Shot (w odległości 60 km)
C4 Guns (w odległości 63 km)
Brygadier (w odległości 64 km)
Bryllandia (w odległości 71 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 84 km)
Trap (w odległości 85 km)
Colt (w odległości 87 km)
Pod Dębami (w odległości 88 km)
Puchacz (w odległości 92 km)
PetruciShooting (w odległości 95 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 95 km)
Poligon (w odległości 99 km)