Strzelnice Bystrzyca Kłodzka i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 30 km)
Safader (w odległości 30 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 52 km)
Protectal (w odległości 53 km)
Żelazna (w odległości 56 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 56 km)
Bunkier (w odległości 59 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 62 km)
Kaliber (w odległości 84 km)
Pawłów (w odległości 86 km)
War Zone (w odległości 91 km)
Strzelec (w odległości 95 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 96 km)
Colt (w odległości 97 km)