Strzelnice Brzozów i okolice

Strzelnica Lalin (w odległości 9 km)
Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (w odległości 28 km)
Patronus (w odległości 43 km)
Husar (w odległości 44 km)
Arłamow (w odległości 45 km)
Strzelka (w odległości 50 km)
Strzelnica Anna (w odległości 55 km)
Liga Obrony Kraju (w odległości 55 km)
Łuska (w odległości 68 km)
Arizona (w odległości 75 km)
Top Gun (w odległości 76 km)
Strzelnica 5 (w odległości 81 km)
Atut Training Center (w odległości 83 km)
KS Krokus (w odległości 95 km)