Strzelnice Bielawa i okolice

Fort Bielawa (w odległości 4 km)
Strzelnica Historyczna (w odległości 11 km)
Safader (w odległości 11 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 12 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 14 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 20 km)
Żelazna (w odległości 24 km)
Bunkier (w odległości 27 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 43 km)
War Zone (w odległości 54 km)
Protectal (w odległości 56 km)
Kaliber (w odległości 56 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 59 km)
Colt (w odległości 60 km)
Pawłów (w odległości 66 km)
Strzelec (w odległości 68 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 69 km)
KS Granica (w odległości 71 km)
SKS Huzar (w odległości 80 km)
Regionalne Centrum Sportowe (w odległości 84 km)
KS Glauberyt (w odległości 88 km)