Strzelnice Bardo i okolice

Strzelnica Historyczna (w odległości 10 km)
Safader (w odległości 13 km)
Fort Bielawa (w odległości 20 km)
Strzelnica Sudecka (w odległości 25 km)
Strzelnica Falkona (w odległości 32 km)
Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Proobronne (w odległości 34 km)
Klub Sportów Obronnych (w odległości 41 km)
Żelazna (w odległości 42 km)
Protectal (w odległości 43 km)
Bunkier (w odległości 45 km)
Kaliber (w odległości 62 km)
Pawłów (w odległości 66 km)
War Zone (w odległości 67 km)
Strzelnica Wrocław (w odległości 72 km)
Colt (w odległości 73 km)
Strzelec (w odległości 85 km)
SKS Huzar (w odległości 89 km)
KS Granica (w odległości 90 km)
Polski Związek Łowiecki (w odległości 90 km)
Hotel Tenis (w odległości 96 km)